MIKÄ ON 4PL LOGISTIIKKA?

”Fourth-party logistics” (lyh. 4PL) on palvelu, joka helpottaa elämää delegoimalla logistiikkajärjestelyt osaavan palveluntarjoajan hoidettavaksi. Neutraalina logistiikkapalvelujen tarjoajana Wiima johtaa koko logistiikkaprosessia asiakkaidensa puolesta.

4PL-TUOTTEEMME

Toteuttaa logistiikkastrategian 
joka on asiakkaan suunnittelema

Suunnittelee ja toteuttaa logistiikkastrategian asiakkaan asettamien strategisten tavoitteiden pohjalta

KUINKA SE TOIMII??

1. Asiakas asettaa logistiikalle strategisia tavoitteita, jotka tukevat asiakkaan ydinliiketoimintaa

2. Wiima suorittaa ”As-Is” -tutkimuksen organisaation logistiikan nykytilan tutkimiseksi, dokumentoimiseksi ja analysoimiseksi, voidakseen luoda perustan uudelle logistiikkastrategialle

3. Wiima määrittelee erityistoimet (taktiikat), roolit ja vastuut sekä aikajanan tarvittavien prosessien, järjestelmien, resurssien ja verkoston asettamiseksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

4. Wiima tarjoaa tarvittavat resurssit logistiikkatoimien suorittamiseen, hallintaan ja seurantaan logistiikkastrategian mukaisesti

MITEN LUOMME SÄÄSTÖJÄ?

VÄLITTÖMIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Logistiikkakulujen optimointi

VÄLILLISIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ 

Aikaa säästäen vapauttamalla organisaation resurssit logistiikan hallinnasta sen ydinliiketoimintaan

PROSESSIN PARANNUKSEN TUOMIA SÄÄSTÖJÄ

Parantaa läpimenoaikoja, toimitusketjun näkyvyyttä ja palvelutasoa, kehittämällä materiaalivirtoja ja prosesseja

Lyhyesti

TEE-SE-ITSE tai OSTA?

Tehokas toimitusketjun hallinta antaa asiakkaallemme kilpailuetua ja etumatkaan kilpailijoihin nähden.

Hallinnan siirtäminen 4PL-toimijalle

 • Vähentää rahti- ja palvelutasokustannuksia
 • Lisää asiakkaan ydinliiketoimintaan käytettävissä olevaa työaikaa
 • Tuo joustavuutta ja nopeaa sopeutumista muuttuviin markkinatilanteisiin

Tavoitteena on integroitu toimitusketju, jossa on keskitetty päätöksenteko, kuljetusoperaattoreiden hallinta ja kokonaisnäkyvyys

TEE-SE-ITSE

•  Oma henkilöstö
•  Resurssoinnin järjestäminen
•  Vastuu yhteistyökumppaniverkoston rakentamisesta ja ylläpitämisestä
•  Puutteellinen toimitusketjun läpinäkyvyys
•  Oma järjestelmä (TMS)
•  Osaamisen hankkiminen ja ylläpitäminen toimitusketjun optimoinniksi

OSTA

•  Henkilöstökustannukset käyttöön perustuen 
•  Riittävän resurssoinnin takuu
• Globaali +1000 toimijan yhteistyökumppaniverkosto
•  Kokenut tiimi logistiikkahankintoihin
•  Alan kehittynein logistiikkaohjelmisto (E2ESCV)
•  Alan parhaat käytännöt ja näkemykset
toimitusketjun optimointiin liittyen