Mitä on 4PL-palvelu?

 

4PL-termillä viitataan englanninkieliseen termiin ”fourth party logistics”. Suomeksi tämä kääntyy tarkoittamaan ”neljännen osapuolen logistiikkaa”. Mitä tämä termi pitää sitten sisällään? Helpoiten konsepti hahmottuu alla olevan infograafin kautta. Graafissa on havainnollistettu miten 4PL-toimintamalli vertautuu muihin yleisimpiin logistiikkaorganisaatio tyyppeihin.

4PL logistiikkaorganisaatio tyypit

Neljännen osapuolen palvelujentarjoaja ottaa 3PL- palveluntarjoajasta askeleen eteenpäin hallitsemalla resursseja, teknologiaa, infrastruktuuria ja joskus jopa rakentamaan toimitusketjuratkaisuja yrityksille alusta alkaen. Palveluntarjoaja ei ainoastaan ulkoista asiakkaansa operatiivisia logistisia tehtäviä kolmansille osapuolille, vaan myös hallinnoi niitä. 4PL-yritys myös tarkastaa asiakkaansa koko toimitusketjun palvelun implementaation yhteydessä ja tämän jälkeen jatkuvasti tarkkailee ja optimoi sitä.

Puhtaan neljännen osapuolen logistiikkapalvelujen tarjoajilla ei ole omaa logistista kalustoa (esim. autoja, laivoja, lentokoneita, varastoja). Kalustottomuus on palveluntarjoajan tae neutraaliudesta muuta markkina kohtaan. Kun omaa kalustoa ei ole, ei sen käyttöäkään voi asettaan muiden tarjoajien kaluston edelle. Näin tavoitteena ja lopputuloksena pysyy aina optimaalisin ratkaisu.

4PL-toimintamalli edellyttää myös palveluntarjoajan intensiivistä osallistumista asiakkaansa liiketoimintaan. Onnistuneessa 4PL-mallin implementaatiossa asiakkaan tulisi kokea, kuin palveluntarjoaja olisi osa heidän omaa organisaatiotaan. 4PL-mallin ydinajatuksena onkin korvata lyhytnäköinen ajattelu yhteistyösopimuksista, jotka perustuvat pelkästään kustannuksiin liittyviin syihin, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla joissa palvelun laadulla ja toimivuudella on ensisijainen rooli.

Miksi logistiikan ulkoistaminen kannattaa?

 

Ulkoistamisen hyödyt vaihtelevat suuresti riippuen yrityksestä johon palvelu implementoidaan. Joillekin päällimmäinen syy palvelun käyttöönottoon on puhtaasti saavutettavat taloudelliset säästöt, taas toisille tärkeintä voi olla asiantuntijuuden ja laadun lisääminen toimitusketjujen hallinnoinnissa ja suunnittelussa. Tässä piileekin yksi 4PL-konseptin hienouksista. Se pystytään usein räätälöimään juuri asiakkaan näkökulmasta sopivimmaksi. On kuitenkin olemassa muutamia yleismaailmallisempia etuja, joita 4PL-palvelulla pystytään saavuttamaan. Alla olemme listanneet muutamia näistä. Listan kohdat, kuten koko muukin artikkeli, on tehty vahvasti omasta näkökulmastamme. Näin ollen tuleekin ottaa huomioon, että luettelemamme asiat ovat normaaleja omassa palveluntarjonnassamme, mutta muiden 4PL-toimijoiden konseptit saattavat näyttää hyvinkin erilaisilta.

 

Tehokkuus kasvavasta ostovoimasta

 

Kun teet sopimuksen 4PL palveluntarjoajan kanssa saat usein käyttöösi heidän kaikkien asiakkaidensa yhdistetyn ostovoiman kuljetusten tarjoajien suuntaan. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada pelkästään tämän johdosta huomattavia säästöjä aikaan.

4PL ostovoima

 

Hallittu ja luotettava kulunseuranta

 

Sen sijaan, että saisit jopa satoja erillisiä laskuja kaikista logistiikkaan liittyvistä kustannuksista, saat nyt vain yhden laskun, joka on jo valmiiksi talouspuolen kontrolloima ja tarkistama. Logistiikkakoordinaattorit myös varmistavat, että kulunseuranta on ajantasainen ja budjetoitu toiveidenne mukaan.

4PL Koontilaskutus | Hallittu ja luotettava kulunseuranta

 

Resurssi tehokkuuden paraneminen

 

Resurssien tarpeen ja määrän hallinta on usein todella haastavaa. Ongelma korostuu erityisesti liiketoiminnassa, jossa logistisetvirrat ovat todella vaihtelevia niin määriltään kuin kohteiltaan. Hiljaisina aikoina resursseja on liikaa ja kiireisinä aikoina liian vähän. 4PL- palveluntarjoaja taas tarjoaa juuri niin paljon resursseja, kuin on tarpeellista maksimaalisen tehokkuuden näkökulmasta. Tämä helpottaa myös esimerkiksi kovassa kasvussa olevan yrityksen skaalautumista yhä suuremmaksi.

 

4PL resurssitehokkuus ulkoistamalla