Pitkällisten keskusteluiden jälkeen, useiden suuryritysten edustajien kanssa, loimme uuden palvelumallin, jonka uskomme tuottavan huomattavaa lisäarvoa asiakkaidemme kuljetuslogistiikkaan. Palvelu on suunnattu pääsääntöisesti, hyvin pitkälle vietyjen logistiikkaorganisaatioiden, olemassa olevien kuljetuslinjojen lisäoptimointiin. Seuraavassa tekstissä tulemme selittämään palvelukonseptin kokonaisuudessaan.

Erityisesti suuryrityksissä, on kehitetty usein vuosikymmenien aikana “best practises” toimintamallit, näin myös logistiikan osalta. Suurimmalla osalla näistä yrityksistä, logistiikka näyttää pääpiirteittäin hyvin samalta. Yritysten oma operatiivinen logistiikan henkilöstö, vastaa päivittäisestä logistiikan koordinoinnista. Suurin osa kuljetuksista on keskitetty muutaman kuljetusyhtiön sopimusten alle. Logistiikan kuljetuslinjat voidaan jakaa hyvin selkeästi päälinjoihin, joissa merkittävin osa liikenteestä tapahtuu. Tämän lisäksi useimmilla yrityksillä on sivulinjoja tai “rönsyjä”, joista lähetetään tavaraa huomattavasti harvemmin. Alla oleva kuvaaja pyrkii selittämään tämän asetelman.

 

Kuljetus keskittäminen harvojen logistiikkatoimijoiden käsiin, palvelee erityisen hyvin tilanteessa, joissa kuljetus volyymit sekä toimitus- ja nouto-osoitteet ovat staattisia. Muutoksia tapahtuu suhteellisen vähän ja toimintaa on helppo suunnitella. Yritysten päälinjat ovat yleensä toimivuudeltaan tämän tyyppisiä. Sivulinjat yhdistetään usein helppouden vuoksi samojen kuljetussopimusten alle, kuin päälinjatkin. Yksittäisten sivulinjojen kilpailutus saattaisi olla hyvinkin kannattavaa, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi se jää usein tekemättä.

Olemme päättäneet tarttua tähän ongelmaan. Uusi palvelukonseptimme keskittyy täysin suuryritysten kuljetuslogistiikan sivulinjojen optimointiin. Tarjoamme asiakkaillemme yhden pisteen kontaktin, jonka kautta kaikkien sivulinjojen jatkuva optimointi tulee onnistumaan. Toimintaa voisi kuvata sivulinjojen kuljetuslogistiikan kokonaisvaltaisena koordinointina. Logistiikkakoordinaattorimme ottavat siis täyden vastuun näiden linjojen päivittäisestä operoinnista. Palveluun kuluu kuljetusten kilpailutus, bookkaus, aikataulutus, koordinointi ja raportointi. Toimimme siis asiakkaan ulkoistettuna logistiikkaosastona näiden sivulinjojen kuljetusten osalta.

 

Sivulinjojen keskittämisen ongelmat nousevat esiin erityisesti Euroopan kumipyöräliikenteessä. Muutamat suuret kuljetusyhtiöt pystyvät tarjoamaan toimivaa ja kustannustehokasta palvelua, jos kuljetusketjut ovat selkeitä. Heti kun kuljetus kuitenkin järjestetään sijaintiin/sijainnista, joka ei ole suurvolyymien piirissä, asiat vaikeutuvat. Tällaisessa kohtaa, joustavampi ja tehokkaampi ratkaisu pystytään tuottamaan käyttämällä pienempiä kumipyöräoperaattoreita. Wiiman verkostoon kuuluu globaalisti reilusti yli 1000 logistiikkatoimijaa, joten tällaisten pienien kumipyöräoperaattoreiden löytäminen ja hyödyntäminen kuuluu ydinosaamiseemme.

Pienien operaattoreiden käyttö tällaisissa kuljetuksissa vaatii usein kuljetuksen ostavalta osapuolelta hieman ylimääräistä valvontaa. Pienempi operaattori ei välttämättä tunne yritystä, jolle kuljetus järjestetään, joten aktiivisempi ohjeistus on tarpeen. Asiakkaamme ei kuitenkaan tarvitse murehtia tästäkään ongelmasta, sillä logistiikkakoordinaattorimme hoitavat koko kuljetusputken valvonnan ja hallinnoinnin.

Toimimme siis tässä palvelukonseptissa asiakkaillemme operaattorina, joka mahdollistaa todella laajan kuljetusyhtiöiden verkoston käyttämisen, yhden kontaktipisteen kautta, ilman huolta oman organisaation rasittamisesta.

 

 

Lyhyesti Wiimasta

Wiima Logistics:lla on yli 10 vuoden kokemus vaativasta logistiikan kokonaiskoordinoinnin järjestelyistä. Vahvin osaamisemme keskittyy kansainvälisen logistiikan hallinnointiin. Hoidamme asiakkaidemme rahtitarpeet (rekka/meri/lento/juna/charter) ovelta ovelle maailmanlaajuisesti. Eroamme tavallisista huolintaliikkeistä toimintaperiaatteemme kautta; toimimme 4PL periaatteella eli kilpailutamme huolintaliikkeet, varustamot ja lentoyhtiöt. Valvomme asiakkaan puolesta koko kuljetusputken.

Koko palvelumme perustuu yhden kontaktin periaatteeseen, eli asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa logistiikkaan liittyvät palvelut yhdestä osoitteesta ja yhden portaalin kautta. Avoimien kirjojen periaate, toimittajaverkoston neutraalius ja läpinäkyvyys tuovat luottamuksen yhteistyölle. Toimimme siis tarvittaessa asiakkaan ulkoistettuna logistiikkaosastona ja palvelumme kautta asiakkaamme pääsee keskittymään ydinosaamiseensa.

Osaavan logistiikkakoordinoinnin lisäksi tarjoamme myös toimitusketjuun liittyviä digitaalisia palveluita. Digitaalinen palvelukokonaisuutemme on kehitetty logistiikan kokonaisvaltaiseen hallinnointiin ja se on luotu tiiviissä yhteistyössä merkittävien vientiyritysten kanssa.

Asiakasreferenssejä meiltä löytyy todella laajasti, pienyrityksistä suomen suurimpiin pörssiyrityksiin.

Wiimalla on toimistot Tallinnassa, Kiinassa, Malesiassa, Singaporessa, USA:ssa ja Suomessa.