Vuoden 2020 alussa monen arki muuttui päälaelleen valtakunnallisen etätyösuosituksen ja muiden rajoitusten myötä. Muutos oli suuri entiseen normaaliin ja monet organisaatiot ovat joutuneet adaptoitumaan digitalisaatioon nopeallakin aikataululla. Digitalisoituminen ja etätyön lisääntyminen on ainoastaan positiivinen asia missä tahansa yrityksessä, mutta tilanteeseen adaptoituminen näinkin nopealla aikataululla on vaatinut monia suuria muutoksia. Wiimalla digitalisaatio ja etätyö on kuitenkin ollut arkipäivää jo pidemmän aikaa.

Alkukeväästä alkanut valtakunnallinen etätyösuositus ei aiheuttanut suurta muutosta tai vaikeuksia Wiimalla. Wiiman henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta tehdä etätöitä Espanjassa pimeän marraskuun keskellä ja kotikonttorit ovat tulleet tutuiksi jo ennen etätyösuositusta. Muutos oli helppo, sillä etätyö oli jokaiselle jo tuttua ja järjestelmät toimivat lähes moitteettomasti myös kotoa käsin.

Vuosi on ollut poikkeuksellinen niin työrintamalla kuin muutenkin. Jokainen meistä on luonut itselleen uuden normaalin ja suurimmalla osalla siihen kuuluu etätyö täysipäiväisesti. Täysipäiväinen etätyö on tuonut mukanaan paljon positiivisia asioita, mutta myös negatiivisia vaikutuksia on ollut huomattavissa. Meidän henkilöstömme sisällä yksi suurimmaksi huomioksi niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä ilmeni avokonttorin taustahälinän puuttuminen. Tuota avokonttorin hälinää on todella moni meistä kaivannut. Mihin on jäänyt työyhteisö, lähimmät kollegat ja piristävät kahvipöytäkeskustelut? Spontaanit kyselyt ja avunhuudot avokonttorilla ovat olleet helppoja ja vaivattomia keskustelun avauksia, jolloin apu on ollut lähellä. Etätöissä spontaanit keskustelut ja sparraukset jäävät minimiin, jolloin täytyy itse osata poistua omasta kuplastaan, keskeyttää oma työ ja laittaa kollegoille viestiä – hei, nyt mä kaipaan apua ja tukea.

Lähes 100 prosenttinen etätyö on tuonut myös paljon positiivista, kuten keskittymiskyvyn tehostumisen, keskeytyksettömän työajan, kotiolojen täydellisen hiljaisuuden sekä työmatkojen poisjäämisen. Omassa arjessa tasapainottelu kodin ja työn välillä on helpompaa, kunhan muistaa erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan vaikka maisema ei muuttuisikaan. Häiriötekijöiden puuttuminen on korostunut ja sitä osataan arvostaa sekä jopa vaatia. Oman työn järjestämisen ja valvomisen korostuminen on tuonut paljon hyvää ja uusia näkökulmia työtapoihimme. Jokaisella on omat tapansa työskennellä ja ne korostuvat etätyön myötä. Itsenäinen työskentely antaa tilaa ja rauhaa muokata työpäivät omanlaisiksi ja itselle toimiviksi. Tiedämme nyt, mitä täydellisessä hiljaisuudessa voi saavuttaa ja vaadimme sen tarvittaessa.

Vuoden 2020 aikana olemme nähneet kerran koko työporukan kesken. Tämä tuntuu hieman absurdilta, sillä voi mennä kuukausia ennen kuin näemme uudestaan. Ennen etätyösuositustakaan emme olleet lähes koskaan kaikki samaan aikaan toimistolla, vaan jokainen teki työnsä missä milloinkin ja siihen oltiin totuttu. Nyt, kun ei ole edes mahdollisuutta nähdä kollegoja suuren porukan kesken, puuttuu täysin tietynlainen sosiaalinen kanssakäyminen ja sitä meillä kaivataan. Tiimipalaverien tärkeys on korostunut suuresti, teams-puheluita soitellaan herkemmin ja välillä yksi päivän tärkeimmistä asioista on laittaa viestiä kollegalle omasta päivästä ja kysyä miten hänellä menee. Vaihtaa kuulumisia työasioista ja työasioiden ulkopuolelta. Wiiman työyhteisö on tiivis, vaikka jokainen meistä tekeekin todella itsenäistä työtä. Huiput kollegat ovat yksi tärkeimmistä asioista jaksavuuden kannalta ja se on korostunut nyt erityisesti korona-aikana.

Meillä odotetaan jo suuresti sitä hetkeä, kun on turvallista kokoontua porukalla toimistolla. Uskon kuitenkin, että etätyö tulee olemaan edelleen suuri osa meidän arkea etätyösuosituksen poistuttuakin. Ja näin sen pitäisi ollakin. Mahdollisuus etätyöhön on yksi tapa ilmaista luottamusta työntekijöihin ja tämä on näkynyt Wiimalla jo pitkän aikaa. Etätyömahdollisuus on meidän työyhteisössä normi, jonka uskon lisääntyvän myös muissa organisaatioissa valtakunnallisen suosituksen poistumisen jälkeenkin. Lainatakseni yhtä kollegaani: ”Paras tasapaino työntekoon löytyy, kun on mahdollisuus tehdä sopivassa suhteessa töitä kotoa sekä toimistolta, vapaavalintaisesti.”

 

Kirjoittajasta ja yrityksestä 

Jonna Seppälä työskentelee Wiima Logistics:lla logistiikkakoordinaattorina. Jonnan työtehtäviin kuuluu asiakkaidemme ulkoistamien logistiikkatoimintojen järjestely ja valvonta.

Wiima Logistics on suomalainen logistiikan ulkoistamiseen ja projektilogistiikkaan keskittynyt logistiikan asiantuntijaorganisaatio. Wiima työllistää kuudessa eri toimipisteessä (Suomi, Singapore, Malesia, Kiina, USA, Viro) yhteensä noin 40 logistiikka-ammattilaista.

 

});