Logistiikka-alan kehittyessä erilaiset palvelumallit ja niihin liittyvät termit lisääntyvät kovaa vauhtia. 3PL-malli on logistiikan parissa työskenteleville tuttu termi, mutta sitäkin kokonaisvaltaisempi ratkaisumalli 4PL on vielä monelle asiantuntijallekin vieras. Se on kuitenkin monipuolisuudessaan monelle yritykselle vaihtoehdoista paras.

Mitkä ovat tärkeimmät erot, ja miksi ne menevät keskenään sekaisin?

 

3PL-mallia kutsutaan myös kolmannen osapuolen logistiikaksi. Sitä hyödyntävien yritysten logistiikkatarpeet ovat vaihtelevia, ja siksi heille on helpompaa ja kustannustehokkaampaa ulkoistaa tietty osa logistiikasta, esimerkiksi varastointi, pakkaus, lähetys, ja niin edelleen.

4PL on kokonaisvaltaisuudessaan vielä 3PL:aa korkeammalla tasolla. 4PL-logistiikkaan erikoistunut palveluntarjoaja ei keskity vain yksittäisten logistiikkapalvelujen tarjoamiseen, vaan ottaa lähtökohtaisesti vastuun koko toimitusketjun toimivuudesta. Palvelun tarjoaja toimii siis ulkoistettuna logistiikkaorganisaationa. On helppoa hahmottaa asiaa niin, että toimiva ja ammattimainen logistiikkaorganisaatio koostuu palapelin eri osista. 4PL-palvelukokonaisuus voidaankin lähtökohtaisesti jakaa kolmeen osaan:

1. Kattavien ja luotettujen globaalien logistiikkaoperaattoriverkostojen hyödyntäminen ja kehittäminen
2. Asiantuntevien henkilöresurssien tarjoaminen ja sijoittaminen avainpaikkoihin
3. Logistiikan hallintajärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen

4PL-kumppanin tärkein tehtävä on luoda näistä paloista tasapainoinen kokonaisuus, jossa myös tieto kulkee saumattomasti.

 

Suoria ja epäsuoria kustannussäästöjä löytyy koko toimitusketjun matkalta

 

Riippumattomuus omasta kuljetuskalustosta 4PL-palvelukokonaisuudessa tarjoaa merkittäviä suoria kustannussäästöjä sekä uudenlaista joustavuutta toimintatapoihin. 4PL-mallissa kaikki kuljetukset pienistä suuriin järjestetään yhteistyökumppanien kalustoa hyödyntäen. Kun oman kaluston käytön optimointia ei tarvitse pohtia, myös kustannukset pysyvät kurissa.

Epäsuoria kustannussäästöjä voidaan puolestaan saavuttaa 4PL-palvelumallin muilla osa-alueilla, joista tärkeimpiä ovat resurssit ja hallintajärjestelmät.

Henkilöstöresurssien ulkoistaminen 4PL-toimijalle vähentää välitöntä tarvetta palkata ja kouluttaa yritykselle omia asiantuntijoita. Se tarkoittaa joustavaa ja riskitöntä tapaa hankkia samassa paketissa vankkaa asiantuntijuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä – ulkoistetut resurssit voidaan vapauttaa, kun niitä ei enää tarvita.

Lisäksi tavaran liikkumiseen liittyvän tiedon hallinta ja tallentaminen suoraviivaistaa toimitusketjun kaikkia kohtia tavaran lähtöpaikasta aina sen määränpäähän asti. Kustannussäästöjä syntyy, kun toimitusten seuranta ja hallinta tapahtuu aikaisempaa selkeämmin ja kustannustehokkaammin, eikä yrityksen muun henkilöstön tarvitse käyttää tiedon hallinnointiin ylimääräistä aikaa.

4PL-malli on siis 3PL:aa uudempi, mutta tuntemisen arvoinen ratkaisu monelle yritykselle. Lue alta lisää 4PL-palvelumallistamme ja ota meihin yhteyttä mikäli haluat yrityksesi tarpeisiin sopivan 4PL-ratkaisun suunnittelusta.

 

4PL on pelastus silloin, kun yrityksesi lähetystarpeet vaihtelevat

 

Minkälaisen yrityksen logistiikkatarpeisiin 4PL-mallilla voidaan tarjota paras kilpailuetu ja tehokkaimmat kulusäästöt? Vastaus voi yllättää: mitä enemmän lähetystarpeissa on vaihtelua, sitä todennäköisemmin yritys voi saavuttaa 4PL:n avulla säästöjä niin suorissa kuin epäsuorissa kustannuksissa.

Kustannussäästöjen lisäksi logistiikan ulkoistuksella yritykset pääsevät fokusoitumaan liiketoimintansa ytimeen tehokkaasti. Jos prioriteetit ovat esimerkiksi kasvavan liiketoiminnan rakentamisessa, kannattaa logistiikan prosessien ulkoistamista harkita sen sijaan että ryhtyisi hallinnoimaan niitä periaatteen vuoksi itse.

Alla on käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa 4PL:n edut nousevat kaikista selkeimmin esiin esimerkiksi 3PL-malliin tai yrityksen omilla resursseilla toteutettuun logistiikkaan verrattuna.

 

Logistiikkatarpeiden hintaheilahtelut kuriin

 

Mikäli logistiikkatarpeissa on vaihtelua esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden valmistusvolyymien tai liiketoiminnan kausiluontoisuuden vuosi, logistiikan kulujen kokonaisvaltainen hallinta ja koko organisaation joustavien toimintatapojen säilyttäminen voi muodostua haasteeksi.

Sellaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet,, joissa yrityksen oman logistiikkahenkilöstön työkuorma projektiluontoisessa tilanteessa itsessään päättyy, mutta esimerkiksi liiketoiminnan sesonkiluonteesta johtuen kulut jatkavat juoksemistaan.

4PL-mallin edut nousevat esiin ja kirkastuvat entisestään, kun toimitusketjun ulkoistuksen etuja katsellaan yrityksessä laajemmasta kulmasta. Usein esimerkiksi ylirasittunut myyntiorganisaatio ei pääse täysin keskittymään myyntityöhön, mikäli se joutuu ottamaan vastuuta myös myytävien tuotteiden kuljetuksesta.

4PL-mallissa on siis pohjimmiltaan kyse sitoutumisesta yrityksen kaikkien toimitusketjujen sujuvoittamiseen ja säästöjen tavoittelusta, jossa avainasemassa on 4PL-kumppanin joustavat logistiikkaresurssit, kansainväliset logistiikkaoperaattori verkostot ja teknologian avulla hiotut toimintatavat.

 

Täyden edun hyödyntäminen lähtö- ja tulomaiden vaihdellessa

 

Kausivaihtelu on vain yksi esimerkki siitä, miksi erilaisten tuotteiden ja raaka-aineiden lähtö- ja tulomaat voivat vaihdella vuoden aikana. Kun tuotteen kysyntä laskee yhdellä markkina-alueella, toisaalla sen myynti voi alkaa kiihtyä.

Kysynnän nopea vaihtelu aiheuttaa päänsärkyä yrityksille, erityisesti jos uusien reittien ja yhteistyökumppanien luonti täytyy aloittaa nollasta. Kun sopivan tuntuinen tavarantoimittaja on vihdoin löytynyt, seuraavana huoleksi muodostuu toimittajan luotettavuus ja tiedonkulun varmistaminen koko toimitusketjussa. Pian ollaan tilanteessa, jossa myyjäyrityksen resursseista leijonanosa hupenee logistiikkajärjestelyihin, eikä itse liiketoiminnan kasvattamiselle jää tarpeeksi aikaa.

4PL:n avulla nopeisiin kuljetusreittimuutoksiin sekä lähtö- ja kohdemaiden vaihteluihin voidaan reagoida nopeasti ja häiritsemättä liiketoimintaa tai aiheuttamatta ylimääräisiä kustannuksia. Salaisuus nopeaan reagointikykyyn löytyy 4PL-yritysten kattavista ja globaaleista kuljettajaverkoista sekä toimitusketjujen sujuvuuden takaamisesta myös muutosten aikaan.

Lisäksi tiedonkulun turvaaminen toimittajien, kuljetuskumppanien ja sijaintien muuttuessa on oleellisen tärkeää. Jos tavaran sijainnista ja saapumisaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa, se merkitsee yrityksille valtavaa riskiä uusien markkina-avausten kannalta. Tiedon kulun turvaamiseksi Wiima Logisticsin 4PL-palveluiden perustana toimii Wiiman itse kehittämä digitaalinen alusta, jossa kaikki kuljetukseen liittyvä tieto yhdistyy automaattisesti ja helposti tulkittavaan muotoon.

Lue lisää Wiima Logisticsin teknologiaratkaisuista täältä: Toimitusketjujen optimointi vaatii osaavia resursseja, huipputeknologiaa ja globaalit verkostot – sitä on Wiima Logistics

 

Laajenna logistiikkatiimiäsi joustavasti 4PL-mallin avulla

 

Erityisesti kasvuyrityksissä, joissa tuonti- ja vientitarpeet sekä liiketoiminnan laajuus ulkomailla eivät ole kiveen hakattuja, logistiikka tarkoittaa myös asiantuntija- ja henkilöresursoinnin huolellista suunnittelua. Suunnittelu on vaativaa, sillä aina ei ole varmuutta siitä, kuinka paljon koulutettua logistiikkahenkilöstöä yrityksessä tulisi olla. Eikä kysymys ole vain pienistä yrityksistä – osaavien henkilöresurssien suunnittelu ja koordinointi on osa jokapäiväistä liiketoimintaa myös monessa suuryrityksessä, joissa ulkomaankauppaa on käyty jo vuosia.

Erityisen haasteellisia ovat tilanteet, jossa logistiikkahenkilöstötarpeet muuttuvat esimerkiksi kausittain tai projektiaikataulujen mukaan. Logistiikkaosaajien palkkaaminen ja kouluttaminen ”kaiken varalta” on kallista, eikä hiljaisemman hetken sattuessa ole takuuta, että yrityksessä olisi tarjota muita työtehtäviä.

Wiiman asiantuntijat toimivat jatkuvasti avainpaikoissa esimerkiksi ostajien, myyjien, loppuasiakkaiden, asiakkaan tavarantoimittajien, lähettämön henkilöstön ja tullin kanssa. Lisäksi asiantuntevaa henkilöstöä voidaan tarvittaessa lähettää avainpaikoille myös ulkomaille tarvittavaksi ajaksi, oli kyse sitten muutamasta viikosta tai vaikka kokonaisesta vuodesta.

Yhteistyömallin ehdottomiin etuihin kuuluu myös se, että yrityksesi saa asiantuntevan logistiikkakumppanin kautta jatkuvasti ehdotuksia logistiikan parantamiseksi ja mahdolliset eteen tulevat ongelmat ratkotaan yhdessä. Me Wiima Logisticsilla haluamme kattavan kokemuksemme kautta ehdottaa juuri sinun yrityksesi logistiikkatarpeisiin parhaiten sopivia ratkaisuja.

 

Wiima Logisticsin 4PL-palveluilla voit keskittyä ydinliiketoiminnan kehitykseen

 

Wiima Logisticsin 4PL-palvelujen kulmakiviin kuuluu palvelujen jatkuva kehittäminen ja säännölliset tapaamiset toimintatapojen hiomiseksi ja viestinnän sujuvuuden varmistamiseksi. Pitkällä aikavälillä saavutettava jatkuva kehitys nostaa logistiikkasi sujuvuuden uudelle tasolle ja antaa sinulle enemmän aikaa keskittyä yrityksellesi tärkeisiin asioihin.

Ota yhteyttä 4PL-asiantuntijoihimme täältä sitoumuksettoman tilannekartoituksen tekemiseksi. Kun annat meidän huolehtia logistiikastasi, voit keskittyä yrityksesi kannalta tärkeämpiin asioihin.

 

 

 

 

 

});